Sony ZV1 — open box i prezentacja menu.

Naj­now­szy apa­rat kom­pak­to­wy Sony ZV1 został wypo­sa­żo­ny w 1 calo­wą matry­cę CMOS Exmor RS o roz­dziel­czo­ści 20.1 mega­pik­se­la oraz pro­ce­sor Bionz X. Apa­rat ma obiek­tyw zoom 2,7x (24–70 odpo­wied­nik obra­zu 35mm). Nagry­wa fil­my w jako­ści 4K. Tak pokrót­ce pre­zen­tu­ją się dane tech­nicz­ne apa­ra­tu, któ­ry Sony przed­sta­wia jako sprzęt do wide­oblo­gów. A jak spraw­dzi się w prak­ty­ce? Zobaczymy …

Top