Jaki pasek GITZO na nadgarstek do aparatu?

W tym mate­ria­le Szy­mon Glo­nek pre­zen­tu­je Git­zo Cen­tu­ry skó­rza­ny pasek do apa­ra­tu na nad­gar­stek. Wygod­ny, bar­dzo este­tycz­nie wyko­na­ny. Wię­cej w video.

Top