Epson SureLab D700

Na sto­isku Epso­na Paweł Duma zapo­zna­je się z naj­now­szym mini labem tej fir­my. Epson Sure­Lab D700 na XVII tar­gach w Łodzi został nagro­dzo­ny zło­tym meda­lem. Zobacz­cie jak wyglą­da­ją nowo­cze­sne laby fotograficzne.

Top