Canon EOS 5DSEOS 5DS R

Na tar­gach Film Video Foto w Łodzi nasze stu­dio odwie­dził Robert Woź­niak z Canon Pol­ska. Robert opo­wia­da o dwóch naj­now­szych lustrzan­kach Canon EOS 5DS i Canon EOS 5DS R.

 

Top