Kompaktowe Canony — łatwość obsługi, łatwość łączenia.

O tym co kry­ją w sobie kom­pak­to­we apa­ra­ty Cano­na w stu­dio tar­go­wym pod­czas XVIII Tar­gów Film Video Foto opo­wia­da Robert Woź­niak z Canon Polska.

Top