Rozpoczęcie relacji z XVIII Targów Film Video Foto

Pierw­sze wej­ście ze stu­dio tar­go­we­go. Paweł Duma, Szy­mon Glo­nek i Rado­sław Przy­był wita­ją się z widza­mi, zapo­wia­da­ją roz­daw­nic­two i zapo­wia­da­ją co będzie w rela­cjach targowych.

 

 

[file­away type=“table”]

Top