Luźne gadki w studio — nie ma modelek.

Paweł z Szy­mo­nem opo­wia­da­ją o tym co dzie­je się w stu­dio. Przy­po­mi­na­ją jakie są kana­ły komu­ni­ka­cji. Gdzie zna­leźć pro­gram. Szy­mon zauwa­żył, że na tego­rocz­nych tar­gach jest strasz­nie mało modelek.

 

Top