Marek Arcimowicz — Fotografia na planie zdjęciowym cyklu “Kobieta na krańcu świata”

Marek Arci­mo­wicz opo­wia­da o swo­jej pra­cy z Natio­nal Geo­gra­phic oraz o współ­pra­cy z Mar­ty­ną Woj­cie­chow­ską na pla­nie cyklu “Kobie­ta na Krań­cu Świata”.

 

Top