Transmisja na żywo z targów Film Video Foto

W czwar­tek będzie­my pro­wa­dzić dwie transmisje.

Od godzi­ny 11.00 z sali B będzie moż­na zoba­czyć wykła­dy Sony.

11.00 — 12.15 Sony Foto Team
12.30 — 13.45 Tomasz Tomaszewski
14.00 — 15.15 Tomasz Tomaszewski
15.30 — 16.45 Piotr Grawender

Dru­ga trans­mi­sja to nasze weso­łe stu­dio na żywo. W stu­dio będzie­my nada­wać od 13.00.

Paweł Duma i Szy­mon Glo­nek oraz gościn­nie Mar­cin Bój­ko zapraszają.

 

Top