Szczerze o FotoCamp 2020 — Marek Arcimowicz

 

Tuż po zakoń­cze­niu impre­zy popro­si­li­śmy Mar­ka Arci­mo­wi­cza orga­ni­za­to­ra Foto​Camp​.pl o kil­ka słów komentarza.

Top