Skórzany pasek do aparatu — Sling Gitzo

Git­zo Cen­tu­ry skó­rza­ny pasek sling na apa­rat to kolej­ny z pasków jaki fir­ma przy­go­to­wa­ła aby uczcić 100 lecie swo­je­go ist­nie­nia. Pasek zapew­nia wygod­ny dostęp do apa­ra­tu. Zobacz­cie jak się go mon­tu­je i jak używa.

Top