Saramonic Blink500 B1 — bezprzewodowy system audio i inne akcesoria dla youtubera i nie tylko :)

Tym razem pre­zen­tu­je­my bez­prze­wo­do­wy sys­tem audio Sara­mo­nic Blink500 B1 w zesta­wie z inny­mi akce­so­ria­mi przy­dat­ny­mi do nagry­wa­nia video oraz live streamingu.

Top