Podsumowanie I dnia targów

Paweł Duma i Szy­mon Glo­nek pod­su­mo­wu­ją trans­mi­sję I dnia tar­gów. Opo­wia­da­ją kto był co się dzia­ło w stu­dio. Oczy­wi­ście zdra­dza­ją tak­że pla­ny na następ­ny dzień transmisji.

Top