Nowe apa­raty i obiek­tywy Sony — Rafał Wylegała targi FVF 2016

Pod­czas tar­gów Film Video Foto w Łodzi Rafał Wyle­ga­ła przed­sta­wiał naj­now­sze apa­ra­ty i obiek­ty­wy dostęp­ne w ofer­cie Sony. Na począt­ku seria RX i po raz pierw­szy w Pol­sce pre­zen­to­wa­ny RX 10 MK III. A co jesz­cze — zobaczcie!

Top