Jak wydo­być 100% KOLORU w fotografii

Czy łatwo robi się zdję­cia kolo­ro­we? Czy praw­dzi­we zdję­cia to tyl­ko te czar­no-bia­łe? Od tych pytań roz­po­czął swój wykład Jacek Bonec­ki. Jeśli chcesz się spraw­dzić czy wiesz wszyst­ko o kolo­rze — posłuchaj.

 

Top