Canon G7 X mark III — recenzja

Latem 2019 Canon wpro­wa­dził do swo­jej ofer­ty nowy kom­pak­to­wy apa­rat dla vlo­ge­rów. Tak anon­so­wa­ny był Canon G7III pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej. O recen­zje apa­ra­tu oraz jego moż­li­wo­ści vlo­go­wa­nia poku­sił się Mar­cin Bój­ko. Zapra­sza­my do oglądania.

Top