Śnieżny Central Park z 10 tysięcy stóp, fot. Filip Wolak

Śnieżny Central Park z 10 tysięcy stóp, fot. Filip Wolak

Filip Wolak, Pol­ska, kate­go­ria otwar­ta: Archi­tek­tu­ra, 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards

Top