Basen, fot. Radosław Goździelewski

Basen, fot. Radosław Goździelewski

Rado­slaw Goz­dzie­lew­ski, Pol­ska, kate­go­ria otwar­ta: Archi­tek­tu­ra, 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards

Top