Spacer Szymona cz I

Jak co roku od pierw­szej rela­cji Szy­mon Glo­nek razem z ope­ra­to­rem, tym razem też z Szy­mo­nem prze­cho­dzi alej­kami tar­go­wymi mię­dzy sto­iskami i opo­wiada co można zoba­czyć na sto­iskach wystaw­ców.

Część IIIII spa­ceru można zoba­czyć tutaj:

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top