Podsumowanie I dnia targów

Paweł Duma i Szy­mon Glo­nek pod­su­mo­wują trans­mi­sję I dnia tar­gów. Opo­wia­dają kto był co się działo w stu­dio. Oczy­wi­ście zdra­dzają także plany na następny dzień trans­mi­sji.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top