Olympus OM-D E-M5 Mark II

Olym­pus OM-D E-M5 Mark II zdo­był medal tar­gowy pod­czas XVIII tar­gów Film Video Foto w Łodzi. O apa­ra­cie Szy­mon Glo­nek roz­ma­wia z Prze­my­sła­wem Jakub­czy­kiem z Olym­pus Pol­ska. Jedną z naj­więk­szych zalet apa­ratu jest sta­bi­li­za­cja obrazu. A jakie są inne.… zobacz­cie.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top