Obiektyw M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO

O naj­now­szym obiek­ty­wie M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO Szy­mon Glo­nek roz­ma­wia z Prze­my­sła­wem Jakub­czy­kiem z Olym­pus Pol­ska.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top