O planach Fotograficznego Programu

Paweł z Szy­mo­nem opo­wia­dają o tym gdzie można zna­leźć Foto­gra­ficzny Pro­gram Bez Nazwy. Poka­zu­jemy naszą reali­za­torkę oraz opo­wia­damy o tym co będzie działo się w naszym stu­dio.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top