Nikon D500, Wspomnienia targowe.

Na tar­gach przy­go­to­wa­li­śmy sporo mate­ria­łów. Nie wszyst­kie zmie­ściły się w tar­go­wej trans­mi­sji. Zamiesz­czamy je w pierw­szym potar­go­wym pro­gra­mie. W pro­gra­mie mate­riał o dro­nach, o pro­duk­tach off-road Man­frotto, o gło­wicy do pano­ram i time­lap­sów no i oczy­wi­ście Nikon D500.

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top