Marek Arcimowicz — Fotografia na planie zdjęciowym cyklu “Kobieta na krańcu świata”

Marek Arci­mo­wicz opo­wiada o swo­jej pracy z Natio­nal Geo­gra­phic oraz o współ­pracy z Mar­tyną Woj­cie­chow­ską na pla­nie cyklu “Kobieta na Krańcu Świata”.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top