Luźne gadki w studio — nie ma modelek.

Paweł z Szy­mo­nem opo­wia­dają o tym co dzieje się w stu­dio. Przy­po­mi­nają jakie są kanały komu­ni­ka­cji. Gdzie zna­leźć pro­gram. Szy­mon zauwa­żył, że na tego­rocz­nych tar­gach jest strasz­nie mało mode­lek.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top