Jak wydo­być 100% KOLORU w foto­gra­fii

Czy łatwo robi się zdję­cia kolo­rowe? Czy praw­dziwe zdję­cia to tylko te czarno-białe? Od tych pytań roz­po­czął swój wykład Jacek Bonecki. Jeśli chcesz się spraw­dzić czy wiesz wszystko o kolo­rze — posłu­chaj.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Top