Epson SureLab D700

Na sto­isku Epsona Paweł Duma zapo­znaje się z naj­now­szym mini labem tej firmy. Epson Sure­Lab D700 na XVII tar­gach w Łodzi został nagro­dzony zło­tym meda­lem. Zobacz­cie jak wyglą­dają nowo­cze­sne laby foto­gra­ficzne.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top