Spacer Szymona część IV

https://youtu.be/EruKZ1KdXBI Czwarta część spaceru Szymona po targach. Przez kilka minut Szymon opowiada o mijanych stoiskach targowych, rozmawia z przechodzącymi wystawcami, pokazuje różne ciekawe rzeczy wystawione na targach. Oczywiście odwiedza też stoiska na których wystawione są produkty nagrodzone w konkursie o medal targów.  

Spacer Szymona cz II

https://youtu.be/jM388erehV0 Druga część spaceru Szymona po targach. Przez kilka minut Szymon opowiada o mijanych stoiskach targowych, rozmawia z przechodzącymi wystawcami, pokazuje różne ciekawe rzeczy wystawione na targach. Część I i III spaceru można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/abXfdf6hIYY https://youtu.be/p6ISLF-ZU78

Spacer Szymona cz I

https://youtu.be/abXfdf6hIYY Jak co roku od pierwszej relacji Szymon Glonek razem z operatorem, tym razem też z Szymonem przechodzi alejkami targowymi między stoiskami i opowiada co można zobaczyć na stoiskach wystawców. Część II i III spaceru można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/jM388erehV0 https://youtu.be/p6ISLF-ZU78  

Warsztaty i spotkania autorskie — Sobota 09.04.2016

Olympus Dobas

10:15 – 11:15 Foto­gra­fia podróż­ni­cza pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas Natio­nal Geo­gra­phic Pol­ska orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska 11:30 – 13:00 Zmo­ty­wuj się do robie­nia zdjęć codzien­nie pro­wa­dzący: Paweł Kadysz twórca por­talu Tooka​pic​.com oraz pro­jektu „Vader daily life” orga­ni­za­to­rzy: Olym­pus Pol­ska i Tooka​pic​.com 13:10 — 14:00 Jak zostać zawo­do­wym ope­ra­to­rem bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych? pro­wa­dzący: Mate­usz Kubat — Poli­tech­nika Łódzka, Maciej Junka — Custo­mer Rela­tion Mana­ger oraz Michał Fran­kie­wicz —

Transmisja na żywo z targów Film Video Foto — Piątek 08.07.2016

Transmisja programbeznazwy Piątek

W Piątek transmitujemy wykłady przygotowane przez Olympusa i Eizo. 10:15 – 12:00 Taj­niki foto­gra­fii pod­wod­nej – „70% życia na ziemi jest pod wodą” pro­wa­dzący: Piotr Stós orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska 12:30 – 14:00 Foto­gra­fia podróż­ni­cza pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas Natio­nal Geo­gra­phic Pol­ska orga­ni­za­tor: Olym­pus Pol­ska 14:00 – 15:00 Co z tą barwą ? Od foto­gra­fii do publi­ka­cji. pro­wa­dzący: Mar­cin Dobas orga­ni­za­tor: Eizo Pol­ska 15:00 – 16:00 WOR­Ky­our­FLOW czyli jak pra­co­wać,

Top