Kompaktowe Canony — łatwość obsługi, łatwość łączenia.

O tym co kryją w sobie kom­pak­towe apa­raty Canona w stu­dio tar­go­wym pod­czas XVIII Tar­gów Film Video Foto opo­wiada Robert Woź­niak z Canon Pol­ska.

Komentarze

komen­ta­rzy

Top